Inschrijven

Inschrijven van uw kind

Op deze pagina kan u uw kind inschrijven om lid te worden van KSA Sint-Paulus Brakel voor het werkjaar 2021-2022.
De inschrijving is voltooid zodra het formulier correct is ingevuld en het inschrijvingsgeld (€35) overgeschreven is op ons rekeningnummer BE07 7995 1941 2366.
Mocht u nog vragen hebben, kan u ons steeds contacteren via de contactpagina.
Bedankt en tot binnenkort!

Als u problemen hebt met enkele velden van het formulier, open het dan eens in een andere browser.
Dit formulier werkt het best in Google Chrome.

Een veld met een (*) is verplicht in te vullen.

  STAP 1/3: Gegevens kind


  Uw kind zijn/haar naam (*):

  Uw kind zijn/haar voornaam (*):

  Uw kind zijn/haar geboortedatum (*):

  Uw kind zijn/haar geboorteplaats (*):

  Huidige leerjaar van uw kind (*): (voor groepsindeling)

  Geeft u KSA Brakel toestemming om beeldmateriaal te maken en te publiceren waarop uw kind zichtbaar is? (*):

  STAP 2/3: Contactgegevens


  Straat en huisnummer primair adres (*):

  Postcode primair adres(*):

  Woonplaats primair adres(*):


  Straat en huisnummer alternatief adres:

  Postcode alternatief adres:

  Woonplaats alternatief adres:


  Telefoonnummer van mama(*):

  Telefoonnummer van papa(*):

  Telefoonnummer van uw kind:


  E-mailadres van de mama of papa (*):

  E-mailadres van uw kind:

  STAP 3/3: Medische Fiche


  Naam contactpersoon in geval van NOOD (*):

  Adres contactpersoon in geval van NOOD (*):

  Telefoon contactpersoon in geval van NOOD (*):


  Naam huisarts (*):

  Adres huisarts (*):

  Telefoon huisarts (*):


  Zijn er ziektes te melden (astma, suikerziekte, huid- of hartaandoeningen, epilepsie, andere ...)? Zo ja, welke ?:


  Moet de deelnemer geneesmiddelen innemen? Zo ja, welke? Hoe dikwijls ? Hoeveel ?:


  Is de deelnemer allergisch of gevoelig aan bepaalde stoffen, genees- of levensmiddelen? Welke? :


  Is de deelnemer gevaccineerd tegen tetanus (klem) ? (*):

  JaNee

  Zoja, welke datum ? Zonee, laat blanco. :


  Bloedgroep deelnemer (*):


  Extra opmerkingen:

  Deze informatie is vertrouwelijk en wordt aan het einde van het werkjaar verwijderd.